Οι υπηρεσίες μας

Το επιστημονικό προσωπικό της PROTECTAGRO αναλαμβάνει την Μελέτη-Σύνταξη και Υποβολή φακέλου για την χρηματοδότηση του έργου σας από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Το τεχνικό τμήμα της PROTECTAGRO αναλαμβάνει την κατασκευή οποιασδήποτε αντιχαλαζικής ή αντιβρόχινης εγκατάστασης.

Το καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει την τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε εγκατάσταση θέλετε να τοποθετήσετε στο αγρόκτημά σας.

Η PROTECTAGRO αναλαμβάνει την βελτίωση και επιδιόρθωση οποιασδήποτε εγκατάστασης καθώς επίσης και να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε στο αγρόκτημά σας.